FairFee’s lønforhandligsværktøj

FairFee er et lønforhandligsværktøj, der bygger på resultater, dokumentation og dialog.

FairFee hjælper dig med at dokumentere og kommunikere dine resultater – både de gode og de dårlige. Det sker på baggrund af løbende statusopdatering på vigtige ansvarsområder og gennem løbende dialog med centrale interessenter.

Du skal altså selv aktivt arbejde med værktøjet – gerne på ugentlig basis. Til gengæld bliver du klædt på til en lønsamtale hvor du selv sidder i førersædet. Lønforhandlingen er nu ikke længere en diskussion om hvorvidt du har gjort en forskel, men en forhandling om hvordan du skal belønnes for den forskel du har gjort

Lønforhøjelse (ud over inflationen) gives typisk på baggrund af:

  • Resultater overstiger forventningerne
  • Samarbejde og respekt
  • Forfremmelse eller mere ansvar
  • Lønniveau i markedet er steget

Men hvis du ikke kan dokumentere dine stærke resultater, dit gode samarbejde og dit øgede ansvar, så får du ikke lønforhøjelse. Din chef skal vide at du har præsteret! Og en tæt dialog med dine vigtigste interessenter (ikke kun din chef) er den vigtigste forudsætning for denne dokumentation.