Min medarbejderkurs

Din medarbejderkurs er dit personlige brand-barometer
”Min medarbejderkurs” giver dig et billede af hvordan samarbejdet med dine interessenter fungerer, og hvordan de opfatter dig. Den er baseret på din egen evaluering af en dialog. Derfor er medarbejderkursen ikke objektiv, men dit personlige dokument, som kan bruge når du skal planlægge din fremtidige dialog og samarbejde med dine interessenter. Du kan opfatte kursen som dit personlige brandbarometer i forhold til dine interessenter.

Hvordan fungerer medarbejderkursen?
Hvis dialogen med din interessent går godt (du har sat positive smileyer når du har evalueret), vil medarbejderkursen holde sig på et højt niveau. Hvis dialogen derimod har været utilfredsstillende (negative smileyer ved evaluering), vil kursen ligge på et lavt niveau. Kursen falder også langsomt over tid hvis du ikke er i dialog med din interessent, ud fra den betragtning at din interessent formodentlig glemmer din opgave og din indsats hvis ikke han/hun hører fra dig.

Hvordan kan du ændre din medarbejderkurs?
Du kan holde øje med din medarbejderkurs på forsiden af FairFee. Hvis du ser at kursen på en vigtig interessent er faldende, eller ligger på et meget lavere niveau end dine øvrige interessenter, så er det på tide at tage fat i ham/hende.

Matematikken bag…
FairFee beregner din medarbejderkurs ud fra to smileyer i evalueringen (”Blev budskabet forstået?” og ”Hvordan blev min medarbejderkurs påvirket”). Det giver kursen på dagen hvor du evaluerer. Når du ikke er i dialog med din interessent, falder din brand value over tid.